Descripci—n: icons.png

Jornadas / Jardunaldiak

El futuro de las Redes de Telecomunicaciones de Emergencias

Larrialdi Telekomunikazio Sareen Etorkizuna

27 de Junio de 2014

2014ko Ekainaren 27an

Descripci—n: ptt.png
 

LUGAR:

LEKUA:

Auditorio del Parque Cient’fico y Tecnol—gico de Bizkaia (Zamudio – Ibaizabal Bidea. Edificio 101)

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeren Auditorioan (Zamudio – Ibaizabal Bidea. 101 Eraikina)

 

 

 

Programa de la Jornada / Jardunaldiaren egitaraua

09:00

REGISTRO

ERREGISTROA

 

09:20

BIENVENIDA INSTITUCIONAL

ONGIETORRI INSTITUZIONALA

 

 

SESIîN 1 / 1. SAIOA

09:30

ÀQUƒ SUPONEN LAS 4G PARA LAS REDES DE EMERGENCIA?

ZEIN ERAGIN DUTE 4G-AK LARRIALDI SAREENTZAT?

FIDEL LIBERAL – Investigador UPV/EHU / Ikertzailea UPV/EHUn (SLIDES)

 

09:50

VISIîN DE LA PROVISIîN DE SERVICIOS EXTENDIDOS DESDE REDES PMR

PMR SAREEN BIDEZKO ZERBITZU HEDATUEN HORNIKETAREN IKUSPEGIA

RICARDO LIZUNDIA - Responsable de servicio TETRA / TETRA zerbitzuaren arduraduna (SLIDES)

 

10:10

EVOLUCIîN Y FUTURO DE LAS REDES DE EMERGENCIA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

LARRIALDI SAREEN BILAKAERA ETA ETORKIZUNA EUROPAN ETA ESTATU BATUETAN

MIGUEL CRISÓSTOMO - Gerente de la Red SIRDEE / SIRDEE Sareko Gerentea (SLIDES)

 

10:30

CONVERGENCIA O CONVIVENCIA TETRA-LTE

TETRA-LTE KONBERGENTZIA ALA BIZIKIDETZA

ALFREDO CALDERÓNSLIDES

AITOR SANCHOYERTO SLIDES

 

 

11:00

PAUSA PARA EL CAFƒ & Demostraciones del proyecto GERYON DEMOS (ENGLISH)

KAFERAKO ATZEDENALDIA & GERYON proiektuaren erakustaldiak

 

 

SESIîN 2 / 2. SAIOA

11:40

EL 112 DE NUEVA GENERACIîN, UN ENFOQUE EUROPEO

BELAUNALDI BERRIKO 112-A, EUROPEAR IKUSPEGIA

CRISTINA LUMBRERAS - Directora TŽcnica EENA / EENA Zuzendari Teknikoa (SLIDES)

 

 

12:00

MESA REDONDA / MAHAI BIRIBILA:

OPORTUNIDADES DE LAS NUEVAS TECNOLOGêAS PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL FUTURO

ETORKIZUNEKO LARRIALDI ZERBITZUETARAKO TEKNOLOGIA BERRIEN AUKERAK

 

13:00

CIERRE DE LAS JORNADAS

JARDUNALDIEN ITXIERA

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS / ENTITATE KOLABORATZAILEAK


Descripci—n: sponsor1.png     Descripci—n: sponsor8.png     Descripci—n: sponsor7.png    
Descripci—n: sponsor2.png     Descripci—n: sponsor10.png Descripci—n: sponsor6.png    
Descripci—n: sponsor4.png     Descripci—n: sponsor12.png     Descripci—n: sponsor9.png     Descripci—n: sponsor5.png     Descripci—n: sponsor3.png
Descripci—n: sponsor11.png

REGISTRO / ERREGISTROA: info@jornadasemergencias.com

www.jornadasemergencias.com